Acht kandidaturen voor de Pilootprojecten Terug in Omloop

Op 28 januari 2016 werd een oproep gelanceerd aan opdrachtgevers om te kandideren voor de Pilootprojecten Terug in Omloop. Bij de afsluiting van de call op 1 maart 2016 hadden zich acht opdrachtgevers gemeld.

Drie van de ingediende projecten zijn gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, twee in de provincie Antwerpen en telkens één in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg. Vijf projecten hebben een publieke opdrachtgever, drie situeren zich in de private sector. Bij de vijf publieke opdrachtgevers zijn drie gemeentebesturen, een provinciale organisatie en een Vlaamse overheidsinstelling. 

De acht projecten worden de komende weken gescreend door de kwaliteitskamer, waarna er vijf Pilootprojecten Terug in Omloop zullen worden weerhouden. De bekendmaking van de vijf geselecteerde Pilootprojecten is voorzien in de loop van de maand april.

De Pilootprojecten Terug in Omloop zijn het resultaat van een samenwerking tussen Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de OVAM, de Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, het Vlaamse Stedenbeleid en het Agentschap Ondernemen.