MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen De Ideale Woning ©Michiel De Cleene

OAG1910 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de meesterproef 2019 sociaal wonen

Wonen is een basisrecht, maar bouwen, kopen en huren worden steeds duurder, vooral in een stedelijke omgeving waar we dat wonen net willen stimuleren. De ruimte in Vlaanderen is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Met nauwelijks 7% sociale woningen en bijna 154.000 gezinnen op de wachtlijst is het aandeel van sociaal wonen zeer ontoereikend. Het aanbod aan sociale woningen moet dus groeien, en wel op een kwaliteitsvolle manier. De rol van de architecten is hierbij doorslaggevend. Er zijn lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen te vernieuwen. Het is cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft, dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt en deel uitmaakt van hun ontwerppraktijk.

Met de Meesterproef 2019 willen we het thema ‘sociaal wonen’ centraal stellen en een nieuwe generatie ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse ontwerpen te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met sociaal wonen.

OAG1910 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de meesterproef 2019 sociaal wonen Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen.

De initiatiefnemers zoeken 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de meesterproef 2019 sociaal wonen.

Meer info

meesterproef.vlaanderen

Initiatiefnemers

Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Timing
  • oktober 2019: selectie drie ontwerpers per project
  • vrijdag 29 november 2019: de inspiratiedag
  • februari - maart 2020: indienen van de offertes
  • april – mei 2020: presentatie van de offertes.
  • medio 2020: gunning van de opdrachten
Vergoeding
  • €5.000 euro (exclusief btw) voor de opmaak van een geldige offerte.
Contact

Meer info kan u steeds bekomen bij Jouri depelecijn van het Team Vlaams Bouwmeester

Stuur een mail