OAG1804 studie landschappelijke integratie van hoogspanningsverbindingen

De Europese energietransitie is volop aan de gang. Dit vergt zowel een sterke toename in productie uit hernieuwbare energiebronnen als een sterke uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. In Vlaanderen is de ruimte schaars en dicht bebouwd. Een integratie van deze nieuwe infrastructuren in ons landschap is dan ook een ruimtelijke opgave voor de komende decennia.

De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving en Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, zoeken een ontwerpbureau dat actief kan meewerken aan de landschappelijke inpassing van toekomstige hoogspanningsverbindingen. De precieze inhoud van de opdracht wordt in onderling overleg bepaald en zal evolueren in de loop van de tijd.

OAG1804 studie landschappelijke integratie van hoogspanningsverbindingen Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Departement Omgeving) - Elia

De opdrachtgevers zoeken een ontwerpbureau dat kan meewerken aan de landschappelijke inpassing van toekomstige hoogspanningsverbindingen.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Timing
  • gunningsprocedure: augustus 2018
  • start van de opdracht: september 2018
Contact

Contactadres: griet.demulder@vlaanderen.be