OAG1706 Ontwerpend onderzoek multifunctioneel voetbalstadion te Kortrijk

Locatie bouwplaats.

Het project is gelegen op het hoogwaardig bedrijventerrein Evolis te Kortrijk, langs de Oudenaardsesteenweg, in de nabijheid van het op- en afrittencomplex E17 Kortrijk –Oost en langs een hoofdas van het openbaar stads- en streekvervoer.  
De projectzone is eigendom van de intercommunale Leiedal.    

Opdrachtomschrijving

Een gedeelte van het hoogwaardig bedrijventerrein Evolis, circa 6 à 8ha, is voorbehouden als gebied voor stedelijke ontwikkeling, bestemd voor complementaire stedelijke activiteiten van regionaal belang zoals bedrijvigheid, dagrecreatie en daaraan complementaire activiteiten. Een multifunctioneel voetbalstadion is verenigbaar met deze bestemming.

Recent is de vraag gesteld door de stad Kortrijk en de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk (KVK) om de mogelijkheid tot het inplanten van een nieuw multifunctioneel voetbalstadion op deze site te onderzoeken. 

KVK heeft de ambitie om een multifunctioneel voetbalstadion te realiseren met een capaciteit van 15.000 plaatsen. Bedoeling is een multifunctioneel complex te realiseren dat ook op niet- voetbaldagen benut is. Dit onder meer in functie van de commerciële haalbaarheid. Daarbij wordt gedacht aan een faciliterend programma van dienstenfuncties zoals horeca, hotel, fitness en andere sportfaciliteiten, concertruimte, flex offices en kantoren. 

Door zijn unieke ligging kan het complex ook een belangrijke meerwaarde betekenen als facility center (postpunt, kinderdagverblijf, mobielpunt, strijkdienst,. ..) voor de bedrijven van Evolis en omliggende bedrijventerreinen. 

Via het laten uitvoeren van ontwerpend onderzoek willen de opdrachtgevers in ruimte en in tijd onderzoeken hoe het beoogde globale programma met verscheidene functies op een intelligente wijze op de site kan gerealiseerd worden met maximale ruimtelijke integratie en duurzaam ruimtebeslag. 

OAG1706 Ontwerpend onderzoek multifunctioneel voetbalstadion te Kortrijk Leiedal - Stadsbestuur Kortrijk - Koninklijke Voetbalclub Kortrijk (KVK)

De stad Kortrijk en de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk (KVK) willen de mogelijkheid tot het inplanten van een nieuw multifunctioneel voetbalstadion op deze site onderzoeken.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Timing
  • 10 november 2017 : aanmelden geïnteresseerde ontwerpers
  • 15 november 2017 : 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
  • 29 november 2017: indienen van de offertes, presentatie van de offertes in Brussel en selectie ontwerpteam
  • Begin januari 2018 –  eind juni 2018: opmaak ontwerpend onderzoek in samenwerking met de diverse stakeholders.  
budget

Deze opdracht is een opdracht tegen een forfaitaire prijs voor het geheel van prestaties van
24.750 euro (excl. btw).

Vergoeding

Drie teams zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van
1000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Steven Vanassche (sva@leiedal.be) en Stijn Vannieuwenborg (svn@leiedal.be), projectleiders Leiedal.