Foto Stijn Bollaert Foto Stijn Bollaert

Projectomschrijving

Het Atelier van de Vlaams Bouwmeester in de Ravensteingalerij is een plek waar het denken over architectuur en bouwcultuur getest en getoond wordt aan de hand van workshops, seminaries, jury’s, tentoonstellingen en lezingen. Het Atelier maakt op een actieve manier deel uit van het stedelijk weefsel en wil een ‘open huis in de stad’ zijn, een vitrine in en op Brussel. Ter gelegenheid van de opening ging het Team Vlaams Bouwmeester een samenwerking aan met beeldend kunstenares Suchan Kinoshita. En passant. Scenario voor een passage is een gelaagd project dat vier ingrepen omvat. Alle zijn ze geïnspireerd door het passagekarakter van de locatie. Ze spelen met aan- en afwezigheid, met tijdsverloop en met de veranderende functie van de plek: de afwisseling tussen dag en nacht, tussen activiteit en dan weer stilte.

Twee van Kinoshita’s voorstellen werden gerealiseerd bij de opening: via een compositie voor twee stemmen en een gloeilamp wordt de aandacht van de voorbijganger op het interieur van het Atelier gericht; anderzijds verwijst een glazen sculptuur annex ‘klok’ naar onze geïndividualiseerde, subjectieve tijdsbeleving. De derde component, een installatie die het geluid van stemmen, voetstappen en dergelijke uit de Ravensteingalerij naar binnen trekt, zorgt op afgesproken tijdstippen voor de infiltratie van het openbaar leven in het Atelier. Het vierde en laatste bedrijf van Kinoshita’s ‘scenario’ bestaat uit een filmprojectie op de auditoriumwand: toneelknechten maken een theaterpodium klaar voor de komende voorstelling.

Suchan Kinoshita
En passant. Scenario voor een passage

Projectnummer

Kunst in Opdracht12

Status

Gerealiseerd in 2011/2012

Locatie

Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

Opdrachtgever

Team Vlaams Bouwmeester

Bouwproject

inrichtingswerken door NU architectuuratelier

Toepassing decreet

Onderworpen aan het decreet