foto Katrien Vermeire foto Katrien Vermeire

Projectomschrijving

Door de eeuwen heen heeft Oostende zich stelselmatig gericht naar de Noordzee. Dit neemt niet weg dat Oostende aan de stadsrand veel groen te bieden heeft. Het stadsbestuur wil dit aspect versterken en liet het masterplan Groen Lint ontwikkelen, met de bedoeling een reeks grondgebieden in de rand met elkaar te verbinden. Een fiets- en voetpad van 30 km rijgt als een kralenketting vijftien verschillende landschappen aan elkaar. Fotografe Katrien Vermeire en schrijver Peter Verhelst werden door de stad uitgenodigd dit landschappelijke en stedenbouwkundige project mee op gang te trekken. Katrien Vermeire heeft vijftien oriëntatiepunten van de ‘kralenketting’ in een fotografisch beeld gegoten: Raversijde, Duinenkerkje, Nieuwe Koers, De Schorre, Geuzenbos, Krekengebied, Zwaanhoek, Plassendale, ’t Paddegat, Parkbos, ’t Eilandje, Groenedijk, Oosteroeverduinen en de Noordzee. Peter Verhelst bedacht bij elk daarvan een korte tekst, die samen een mind fitness parcours vormen. Verhelst besloot met een ode aan de stad Oostende, de koningin der badsteden. Het kunstproject kreeg een neerslag in de ruim verspreide infobrochure Groen Lint.

Katrien Vermeire Peter Verhelst
Groen Lint

Projectnummer

Kunst in Opdracht11

Status

Gerealiseerd in 2012

Locatie

zonder locatie,

Opdrachtgever

Stadsbestuur Oostende

Bouwproject

Masterplan Groen Lint Oostende

Toepassing decreet

Niet onderworpen aan het decreet