kerk van Bossuit, kunst werk ‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’ van Ellen Harey uit 2013 in de kerk van Bossuit

‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’, 2013, kerk van Bossuit (Ellen Harvey)_©Stijn Bollaert

kerk van Bossuit, kunst werk ‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’ van Ellen Harey uit 2013 in de kerk van Bossuit

‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’, 2013, kerk van Bossuit (Ellen Harvey)_©Stijn Bollaert

kerk van Bossuit, kunst werk ‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’ van Ellen Harey uit 2013 in de kerk van Bossuit

‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’, 2013, kerk van Bossuit (Ellen Harvey)_©Stijn Bollaert

kerk van Bossuit, kunst werk ‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’ van Ellen Harey uit 2013 in de kerk van Bossuit

‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’, 2013, kerk van Bossuit (Ellen Harvey)_©Stijn Bollaert

kerk van Bossuit, kunst werk ‘Repeat, Sint Amalberga Bossuit’ van Ellen Harey uit 2013 in de kerk van Bossuit

'Repeat, Sint Amalberga Bossuit’, 2013, kerk van Bossuit (Ellen Harvey)_©Stijn Bollaert

Projectomschrijving

De Sint-Amelbergakerk van Bossuit was ontrokken aan de eredienst en had te kampen met bouwfysische problemen. Vanuit de dialoog tussen de verschillende betrokken partners werd gezocht naar de juiste manier om met dit gegeven en de plek om te gaan. In het kader van een scenario van nabestemming werd kunstenares Ellen Harvey aangetrokken, die voorstelde de kerk te transformeren tot een gecontroleerde ruïne. Vanuit haar vaststelling dat enerzijds kwaliteitsvolle publieke ruimte in het dorp ontbreekt en anderzijds de kerk een centrale positie bekleedt in het dorpsweefsel, stript ze het kerkgebouw en laat het skelet overgroeien met woekerplanten. De nieuwe terrazzo vloer volgt de footprint van de oude kerk en visualiseert haar geschiedenis door middel van een ‘schaduw’, gebaseerd op het silhouet van de ruïne uit de Eerste Wereldoorlog. Het kunstwerk kan worden beschouwd als een project dat een sociale en culturele meerwaarde creëert met behoud van de genius loci.

Ellen Harvey
Repeat

Projectnummer

Kunst in Opdracht08

Status

Gerealiseerd in 2013

Locatie

Doorniksesteenweg, Bossuit

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Avelgem

Bouwproject

Onderzoek naar de herbestemming van een kerkgebouw

Toepassing decreet

Niet onderworpen aan het decreet