foto Koen van den Broek foto Koen van den Broek

Projectomschrijving

Als schilder is Koen van den Broek meestal bezig met architecturale elementen uit onze omgeving en met ritme. Dit was ook de aanleiding voor de opdrachtgevers om hem uit te nodigen een concept uit te werken voor de glaspartijen aan de gevel van het nieuwe ziekenhuisgebouw. Deze werden namelijk herkend als potentiële dragers voor een monumentaal werk. Van den Broek ontwierp een print voor de glaspartijen aan de hand van elementen uit zijn schilderijen, die tot een nieuw geheel worden samengevoegd in functie van de architectuur. Daarbij is hij tevens geïnteresseerd in de verhouding  tussen binnen en buiten, en tussen het ziekenhuis als groter geheel en het individuele detail waarop elke mens kan focussen. 

Koen van den Broek
Sampled

Projectnummer

Kunst in Opdracht09

Status

Streefdatum realisatie 2018

Locatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten, ter hoogte van R6-Liersesesteenweg (Roosendaelveld), 2800 Mechelen

Opdrachtgever

vzw Emmaüs

Bouwproject

nieuwbouw ontworpen door VK STUDIO Architects, Planners & Designers

Toepassing decreet

Onderworpen aan het decreet