Permanent, Ontwerpend onderzoek naar een permanente en solidaire artistieke infrastructuur ontwerp: OSP, foto : Elies Vaer, kunstwerken: Batsheva Ross, CC-BY-NC-SA

BWMSTR Label 025 Ontwerpend onderzoek naar een permanente en solidaire artistieke infrastructuur

Kunstenaars hebben het steeds moeilijker om geschikte en betaalbare atelier- en werkruimtes te vinden. Daarom ontstaan steeds meer initiatieven voor tijdelijke bezetting, maar ook voor de ontwikkeling van permanente huisvesting. Daarbij worden allianties gesloten met andere precaire actoren, en met meer traditionele maatschappelijke organisaties zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, (hoger) onderwijsinstellingen en zelfs overheidsdiensten. Met het project Permanent wil Level Five vzw, samen met Globe Aroma, VUB en CLTB, het ruimtelijk potentieel van deze verscheidenheid aan actoren en solidariteit verder verkennen. Drie onderzoeksthema’s komen daarbij aan bod: het financieel kader (betrouwbare en inclusieve modellen), de sociale ambities (ruimte voor verscheidenheid en solidariteit) en het ruimtelijk potentieel (interne organisatie en stedelijke integratie). Na de analyse van enkele voorbeeldprojecten worden diverse ontwerpworkshops georganiseerd. Om de haalbaarheid te onderzoeken, wordt een Brusselse casestudy uitgewerkt. 

BWMSTR Label 025 Ontwerpend onderzoek naar een permanente en solidaire artistieke infrastructuur Rob Ritzen en Els Silvrants-Barclay (Level Five), An Vermeulen (Globe Aroma), Lynn Tytgat en Bas van Heur (VUB), Geert de Pauw en Verena Lenna (Community Land Trust Brussels), Maxime Czvek en Thomas Rigby (Czvek Rigby), Laura Muyldermans, Aurélie Hachez (

Projectvoorstel

Lees het projectvoorstel