Onder de noemer ‘De Droge Delta’ start LABO – Ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste’ start LABO RUIMTE een nieuw onderzoek. De afgelopen vier jaar hebben getoond dat Vlaanderen niet voorbereid is op lange periodes van droogte. Er lopen al heel wat onderzoeken naar waterschaarste, maar het verband met ruimtelijke ontwikkeling is nog te weinig in kaart gebracht. Ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen en ontwerpers hebben nog te weinig kennis rond de droogteproblematiek. LABO RUIMTE wil daarom aan de veelheid van acties en onderzoeken rond droogte en waterschaarste een zinvolle aanvulling leveren, door expliciet de ruimtelijke component van de droogte-uitdagingen centraal te plaatsen en te focussen op een proactieve aanpak.

Terwijl er gewerkt wordt aan een reactief afwegingskader voor droogte (met maatregelen zoals sproeiverbod, oppompverbod, afschakelen drinkwater,…) is er immers ook nood aan proactieve ingrepen, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Ruimtelijke planning, programmatie en inrichting spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in een noodzakelijke evolutie van versnelde waterafvoer naar meer infiltreren, vasthouden en hergebruik van water.

Het onderzoek ‘De droge delta’ telt drie fasen: na een eerste diagnose volgt ontwerpend onderzoek op een aantal cases, en een reflectiefase waarin aanbevelingen worden geformuleerd. We willen ontwerpend onderzoek inzetten om, op verschillende schaalniveaus, cross-sectorale verbanden te begrijpen, in beeld te brengen en de opportuniteiten en oplossingsrichtingen te verbeelden. Wat zijn, vanuit ruimtelijk oogpunt, de sturingsmogelijkheden om te bouwen aan een robuuster landschap in de omgang met waterschaarste?

De Droge Delta

De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste. 

Lees alles op:

drogedelta.be