We moeten gebiedsgericht werken om strategische voorraden water op grote schaal in ons landschap op te slaan David Verhoestraete, Cluster

Ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste

De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste. Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden die een voorbode zijn van de klimaatverandering. Droogte en waterschaarste vormen daar een onderdeel van. Er lopen al heel wat onderzoeken naar waterschaarste, maar het verband met ruimtelijke ontwikkeling blijft daarin vaak onderbelicht. Nochtans kunnen ruimtelijke planning, programmatie en inrichting van de ruimte een belangrijke rol spelen in de noodzakelijke evolutie van versnelde waterafvoer naar meer infiltreren, vasthouden en hergebruik van water. Daarom lanceerde LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester, in 2020 dit ontwerpend onderzoek, waar in verschillende fasen de ruimtelijke uitdagingen en oplossingen voor droogte in Vlaanderen in beeld gebracht worden.