Dossier #3 Gemeenschapscentra

De aanleiding voor deze publicatie is de begeleiding door het Team Vlaams Bouwmeester van een twaalftal Vlaamse gemeenten bij de bouw en de planning van hun culturele infrastructuur. De Open Oproep bleek hier telkens weer een zeer geschikt instrument. De aanpak die de lokale besturen hierbij hanteren, getuigt van een doorgedreven eigen visie. De hedendaagse cultuurcentra zijn geen klakkeloze reproducties van de grote ‘cultuurpaleizen’ in de grootsteden, maar ‘publieke huizen’ die beantwoorden aan de specifieke behoeften van een gemeenschap. Ze worden tegenwoordig niet voor niets ‘gemeenschapscentra’ genoemd. ‘Dossier #3 Gemeenschapscentra’ bundelt zes inspirerende projecten en wil anderen aanzetten eveneens de uitdaging aan te gaan.