ZIN project in A+295 Lees het artikel ‘Een paard van Troje voor de Noordwijk’

Voor de realisatie van een tweede nieuw kantoorgebouw voor de Vlaamse overheid (naast het Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis) viel de keuze op de vacante WTC-torens bij het Brusselse Noordstation. Hiermee herhaalt zich de geschiedenis: ook in de jaren 1960 moest dit complex als een paard van Troje nieuw leven in de Noordwijk smokkelen. Dit keer ligt het stedelijk ambitieniveau, mede onder impuls van de Vlaamse en Brusselse bouwmeesters, echter aanzienlijk hoger. Derde keer goede keer voor de Brusselse Noordwijk?

Lees het artikel van Sven Sterken (KULeuven).