Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het Witboek BRV is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia. Op basis van dit witboek zal de bevoegde minister voor ruimtelijke ordening, na consultaties, een ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voorleggen aan de Vlaamse Regering. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat door doordacht en zuinig ruimtegebruik ruimte creëert voor kwalitatief wonen en ondernemen, terwijl het tegelijkertijd de waardevolle open ruimte maximaal vrijwaart.