Welke invulling voor leegstaande hoeves in Haspengouw?

Haspengouw is gekend voor zijn schoonheid. Authentieke hoeves, stallen en schuren zijn net zo kenmerkend voor het fraaie landschap als de fruitbloesems in het voorjaar. Helaas dreigt een groot deel van het landbouwpatrimonium leeg te komen staan door het wegvallen van de landbouwactiviteit. De bezorgdheid rond een zinvolle invulling van deze panden wordt breed gedeeld. Deze thematiek komt bovendien ook aan bod in het Pilootprojecten Productief Landschap 'De Kijfelaar'.

De Pilootprojecten Productief Landschap, een gezamenlijk initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester, Vlaams Minister Joke Schauvliege, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij en Ruimte Vlaanderen willen ambitieuze projecten helpen realiseren die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve wisselwerking tussen het landschap en de samenleving.