Vlaamse Scholen

Op 3 maart 2009 heeft het Team Vlaams Bouwmeester een geleide busreis georganiseerd langs enkele recent gerealiseerde Vlaamse schoolgebouwen in het gezelschap van de bevoegde minister Frank Vandenbroucke.
De voorbije twee jaar werd het budget voor de reguliere financiering van scholenbouwprojecten in Vlaanderen opgetrokken. Bovendien zit de selectie van de private partner voor de inhaaloperatie scholenbouw via DBFM (design, build,

finance and maintain) in de laatste rechte lijn. Met deze publiek-private samenwerkingsformule zullen de komende jaren 211 energiezuinige scholen gebouwd worden.
Een geschikt moment dus om, aan de hand van een bezoek aan concrete projecten, de aandacht te vestigen op het belang van de architecturale kwaliteit van schoolgebouwen.