Visienota Vlaams Bouwmeesterschap (2020)

De Regering hechtte op vrijdag 31 januari 2020 haar goedkeuring aan de vacature en functieomschrijving voor een nieuwe bouwmeester. Ook keurde zij een nieuwe Visienota Vlaams Bouwmeesterschap goed, waarin de missie, opdracht en werking van het bouwmeesterschap worden bekrachtigd. Op 19 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota “Vernieuwd Bouwmeesterschap” goed. Deze conceptnota gaf duidelijkheid over de taakstelling van de Vlaamse Bouwmeester en bepaalde het werkingskader. Voorliggende nota is een actualisering van voorgenoemde nota.

De Bouwmeester adviseert de hele Vlaamse Regering. Het Team Vlaams Bouwmeester, dat onlangs zijn twintigste verjaardag vierde, wordt onderdeel van het nieuwe departement dat later dit jaar zal ontstaan uit de fusie van de departementen Kanselarij en Bestuur en Buitenlandse Zaken. Het bouwmeesterschap blijft onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president.

De centrale missie van het bouwmeesterschap wordt als volgt worden omschreven: Het bouwmeesterschap heeft als doel het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, integrale toegankelijkheid, enz. Deze inzet wordt geconcretiseerd in de begeleiding van opdrachtgevers bij publieke en publiek-private projecten op het vlak van het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur.