Uitnodiging startmoment Bouwmeester Label 034 ‘Filling the gap(s)’ 31 mei 2024, Atelier Bouwmeester, Brussel

Via een Bouwmeester Label onderzoekt HOP.office hoe biodiversiteit in de gebouwde omgeving meer kansen kan krijgen. Op vrijdagmiddag 31 mei schiet Filling the gap(s) uit de startblokken tijdens een infomoment in het Atelier Bouwmeester. 

In het kader van Bouwmeester Label 034 Filling the gap(s) onderzoekt HOP.office samen met ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen…) en natuurexperts, aan de hand van concrete cases, hoe de kloof tussen de architectuurpraktijk en natuurbescherming kan worden overbrugd. Het programma omvat kennisdeling, ontwerpend onderzoek én het maken van grensverleggende prototypes met toepassingen in het veld. Proefopstellingen worden getest en gemonitord. De resultaten worden tentoongesteld in De Singel in Antwerpen.

Hop.office organiseert hiervoor veldexcursies en rondetafelgesprekken, en koppelt designers aan biologen en veldexperts. Het wordt een uniek proces, waarin creativiteit en wetenschappelijke expertise uit zeer diverse vakgebieden worden samengebracht. Omdat er méér mogelijk is dan nestkastjes hangen.

Op vrijdagmiddag 31 mei 2024 schiet Filling the gap(s) uit de startblokken tijdens een infomoment in het Atelier Bouwmeester. Tijdens deze introductiesessie belicht HOP.office de actuele problematiek van natuurverlies en het potentieel van natuur-geïntegreerd ontwerpen en stadsnatuur. Meerdere thema’s komen aan bod: vleermuizen, bijen en vlinders, vogels en flora... Daarnaast zal er verkend worden hoe voor deze doelgroepen innovatieve bouwstenen, ornamenten of andere architecturale elementen kunnen worden bedacht binnen het kader van concrete (bouw)projecten.

Je komt er ook te weten hoe je als architect of ruimtelijk ontwerper actief kan deelnemen. HOP.office lanceert immers een oproep aan ontwerpers om projecten in te dienen waarvan ze de biodiversiteitswaarde willen versterken.

Het startmoment is bedoeld voor architecten, stedenbouwkundigen, designers en iedereen die mee wil bouwen aan een nieuwe bouwcultuur.

Programma

15.00u verwelkoming

15.30u start infosessie

17.30u netwerkmoment met drankje

18.00u soep en brood*

19.30u avondexcursie stadsnatuur Brussel (optioneel)*

(*) Deelname aan de soepmaaltijd en de excursie is optioneel. Gelieve bij inschrijving te melden of je deelneemt. De excursie is een rustige wandeling in centrum Brussel, gericht op stadsnatuur o.l.v. een expert. Einde ca. 21:30 u aan station Brussel-Centraal.

Inschrijven

 

Dien zelf je project in

Heb jij een ruimtelijk project waar je de biodiversiteitswaarde van wil versterken? Schrijf je dan in voor het ontwerpend onderzoek dat HOP.office in het kader van het Bouwmeester Label filling the gap(s) uitvoert. 

Meer info