Publicatie Design the Future online te bekijken Nog slechts enkele gedrukte exemplaren beschikbaar

Verschillende globale uitdagingen manifesteren zich vandaag als complexe ruimtelijke vraagstukken. Ontwerp blijkt een krachtig medium om de noodzakelijke veranderingsprocessen te verbeelden, vorm te geven en zo nodig bij te sturen. en zeer divers gezelschap van ambtenaren, academici, ontwerpers, bezielers van burgercoöperatieven, projectontwikkelaars, activisten, (sociaal) ondernemers, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, adviseurs, studenten en investeerders, afkomstig uit zowel België als Nederland, in gesprek, op zoek naar een gedeelde agenda om samen vorm te geven aan een betere toekomst.

Een jaar geleden verscheen de neerslag van dit traject in boekvorm. De uitgave bundelt de inzichten uit de reeks rondetafels en lezingen die de initiatiefnemers van de sessies hebben gewijd aan de thema’s mobiliteit, zorg, wonen, de productieve stad, open ruimte, water en het stedelijk metabolisme. Deze publicatie is voortaan ook online beschikbaar. Er zijn nog maar een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar, wie een papieren versie van het boek wil, moet snel zijn!

Designing the Future is een initiatief van Architecture Workroom Brussels, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam.

Publicatie Design the Future online te bekijken

 

Deze publicatie