Project in de kijker: een siamese tweeling van nieuw en oud voor basisschool De Vlinder te Dilbeek (Open Oproep 1630)

Onlangs werd de opdracht voor de nieuwbouw van de basisschool De Vlinder te Dilbeek toegewezen aan Bulk Architecten cvba. Als alternatief voor de inplanting van een nieuw, duurzaam en compact object op de groene site, hebben de ontwerpers gekozen voor het opdikken van het bestaand langgerekt hoofdgebouw van de school, een typisch product van de scholenbouw uit de jaren 1960. Door de nieuwe lokalen aan de bestaande gang te koppelen, verzoenen Bulk Architecten spaarzaamheid met generositeit. Uit de intelligente samensmelting van nieuw en oud ontstaat één duurzaam, compact, flexibel indeelbaar en eenvoudig uitbreidbaar gebouw, dat de site structureert zonder de beschikbare open ruimte te hypothekeren.

Met deze logische, bescheiden ingreep tilt het bekroond voorstel de gevraagde nieuwbouw en het bestaand patrimonium van de basisschool naar een hoger plan. Bovendien geeft het project de aanzet voor een eenvoudig, leesbaar masterplan voor de hele site. We denken dan ook dat het een inspirerend voorbeeld kan zijn voor de talrijke GO!-scholensites met een gelijkaardige probleemstelling.