Project in de kijker

Diversiteit onder 1 dak in ontmoetingscentrum Loker, Heuvelland (Open Oproep 1609)

Met het ontmoetingscentrum Loker tekent Marc Koehler Architects Amsterdam voor een geïntegreerd innovatief project. Het concept kiest voor een slimme duurzame oplossing en een strategische inzet van de bestaande bebouwing. Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing staan voorop. Tegelijk is het ontmoetingscentrum Loker een plek van ontmoeting, die zoals de kerken en markten van weleer, een sociale dynamiek tussen de bezoekers genereert en het lokale verenigingsleven ten goede komt. 

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidde het project ontmoetingscentrum Loker in het kader van de Open Oproep. De bouwheer, de gemeente Heuvelland, wilde een nieuw ontmoetingscentrum realiseren ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven. Daartoe voorzag de gemeente een bouwperceel in de dorpskern van Loker, tussen de hoofdstraat en het achterliggende akkerland. Op het perceel bevindt zich een voormalig schoolgebouw in L-vorm, bestaande uit laagbouw op een grote, horizontale sokkel. Om plaats te ruimen voor het nieuwe ontmoetingscentrum, besliste de gemeente het gebouw af te breken.

Marc Koehler Architects koos er echter voor om de dwarse vleugel van het schoolgebouw te behouden en daarin die activiteiten die een intiemere setting vragen onder te brengen. Focuspunt van het project is een groot, overkoepelend dakvolume waaronder de dwarse vleugel wordt geïntegreerd. Deze tweede schil verhult meteen ook de bedenkelijke bouwfysische staat van het oude gebouw. De ruimtes tussen de oude en nieuwe delen huisvesten de meer publieke functies, zoals de polyvalente zaal en foyers. 

Met bescheiden middelen openen de ontwerpers een verrassend rijk spectrum aan gebruiksmogelijkheden. Het nieuwe ontmoetingscentrum biedt immers zowel ruimte aan kleinschalige activiteiten als aan grote publieke evenementen, dankzij de flexibele indeling van ruimtes en het overkoepelende dak. Deze slimme oplossing maakt het ontmoetingscentrum tot een echt 'duurzaam' project. Niet alleen door de integratie van de bestaande bebouwing en de functionele indeling van het gebouw, maar ook door de aandacht die de architecten schonken aan de landschappelijke inpassing van het centrum. Het ontwerp verwijst subtiel naar het omliggende glooiende landschap.