Prijs Bouwheer 2009

VLAAMS BOUWMEESTER ZOEKT PUBLIEKE BOUWHEREN MET ZIN VOOR VERNIEUWING

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. De Vlaamse Bouwmeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. Met de PRIJS BOUWHEER wil hij opdrachtgevers bekronen die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.

Heeft uw bestuur of uw organisatie de voorbije drie jaar werk gemaakt van een nieuw gemeentehuis of een sociaal huisvestingsproject? Administratieve gebouwen uitgebreid of een leegstaand gebouw omgevormd tot een multifunctionele site? Een plein heraangelegd of een dorpskern heringericht? Of een ander opmerkelijk overheidsproject gerealiseerd?
Dien uw kandidatuur in voor de PRIJS BOUWHEER 2009. Door deel te nemen krijgt u de kans om met uw unieke project naar buiten te treden, uw engagement en projectervaring publiek te maken en zo het bouwbeleid in Vlaanderen mee vorm te geven.