Pilootprojecten Onzichtbare Zorg naar Technisch Financieel Plan

Vier van de vijf Pilootprojecten Onzichtbare Zorg zitten in hun laatste rechte lijn naar het indienen van hun technisch financieel plan (TFP). Begin 2015 volgt er een update van het materiaal op de website. Bekijk alvast de visiebundels van het ontwerpend onderzoek, waaronder ook de visie van het ontwerpteam dat de opdracht gegung kreeg. Deze visie is de basis voor de in opmaak zijnde TFP's.