Oproep aan geïnteresseerden: Haalbaarheidsonderzoek Sint-Maartensscholen vzw Ieper – campus Veurnseweg Vul het interessedocument in vóór 30 maart 2018 - 10u

Sint-Maartensscholen vzw, de Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen zijn op zoek naar een team voor de uitvoering van ontwerpend onderzoek met het oog op een belangrijke reorganisatie van de infrastructuur van de Sint-Maartensscholen. De eerste graad en de bovenbouw zullen op termijn op twee verschillende locaties gebundeld worden. De bovenbouwschool zal onderdak vinden in een nieuw gebouwencomplex met een oppervlakte van 20.800m² aan de Veurnseweg. De bouwcampagne heeft niet alleen de bedoeling om de huisvestingsproblemen in de bestaande, verouderde gebouwen op te lossen. Minstens even belangrijk is het optimaliseren van de feitelijke samenwerking en de verschillende onderwijsvormen van de drie bovenbouwscholen. De opdracht betreft het ontwerpend onderzoek naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte. Het programma van eisen van school, stad en provincie dient kritisch te worden afgetast op haalbaarheid binnen het projectgebied. De finaliteit van het onderzoek is een masterplan dat de opdrachtgevers een kader aanreikt om de geplande invulling en herbestemming van het projectgebied aan te vatten. Dit masterplan bevat onder meer aanbevelingen met betrekking tot grondinname, landschappelijke integratie en aansluiting op het publiek domein.

Heeft u interesse om deze opdracht uit te voeren? Vul het interessedocument in vóór 30 maart 2018 - 10u 

 

Interessedocument