Oproep aan geïnteresseerden: Een masterplan voor de woonzorgsite WZC Sint-Antonius te Grembergen. Vul het interesseformulier in vóór 29 augustus 2019, 18.00u

De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zoekt een ontwerpteam voor de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw op de woonzorgsite WZC Sint-Antonius te Grembergen. Bedoeling is maatschappelijke en landschappelijke meerwaarde te realiseren voor de bewoners en de omgeving.

Luchtfoto van de woonzorgsite WZC Sint-Antonius te Grembergen. ©GDI-Vlaanderen