Oproep aan geïnteresseerden – studie landschappelijke integratie van hoogspanningsverbindingen Indienen ten laatste op 22 juni, vóór 12u00

De Europese energietransitie is volop aan de gang. Dit vergt zowel een sterke toename in productie uit hernieuwbare energiebronnen als een sterke uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. In Vlaanderen is de ruimte schaars en dicht bebouwd. Een integratie van deze nieuwe infrastructuren in ons landschap is dan ook een ruimtelijke opgave voor de komende decennia.

De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving en Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, zoeken een ontwerpbureau dat actief kan meewerken aan de landschappelijke inpassing van toekomstige hoogspanningsverbindingen. De precieze inhoud van de opdracht wordt in onderling overleg bepaald en zal evolueren in de loop van de tijd.

Indicatieve timing: gunningsprocedure in de maand augustus 2018; start van de opdracht in september 2018.

Bent u geïnteresseerd in deze opdracht, dan ontvangen wij graag ten laatste op 22 juni vóór 12 uur een mail met als bijlage 1 A4-document, waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens vermeldt van het beoogde team. Contactadres: griet.demulder@vlaanderen.be

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt de selectie en de keuze van de kandidaten voor het indienen van een offerte en adviseert bij de keuze van het ontwerpteam.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

Hoogspanningsmast bij zonsopgang ©Niels Donckers
  • 1 A4-document
  • blijk van belangstelling en de gegevens van het beoogde team
  • Contactadres: griet.demulder@vlaanderen.be
  • ten laatste op 22 juni vóór 12 uur