Ontwerpers gezocht voor de Pilootprojecten Zorg

Vlaanderen vergrijst de komende decennia in ijltempo. Het gezicht van onze samenleving verandert drastisch. Vandaag telt Vlaanderen 1.175.875 personen van 65 jaar of ouder. Tegen 2020 zullen dat er ruim 200.000 meer zijn, met meer en andere behoeften qua wonen en zorg. Wat vraagt om nieuwe en vernieuwende oplossingen voor de zorgsector, maar ook om een overkoepelende benadering die zorg als een maatschappelijke opportuniteit ziet, eerder dan een te lenigen nood. De zorgsector overspant onze hele levenscyclus, van geboorte tot dood, en is dus onlosmakelijk verbonden met ons leven. Urgenter kan een stedelijk programma amper zijn.
Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen kijken vooruit en anticiperen op deze toenemende behoefte aan woon- en zorgondersteuning voor ouderen in een steeds beperkter beschikbare ruimte. De oplossing ligt dus niet in het zomaar voorzien van extra ruimte, maar in  de ontwikkeling van woonzorgmodellen die creatief en doordacht omgaan met die ruimte. Samen hebben ze daarom het traject gelanceerd van de Pilootprojecten Zorg

Een team van deskundigen werkt momenteel samen met vijf de geselecteerde opdrachtgevers, een projectdefinitie uit voor de vijf pilootprojecten. Hierin worden de ambitieuze doestellingen rond zorg en ruimte per project verder uitgewerkt. In de volgende stap is het aan de ontwerpteams om die ambities verder te vertalen naar vernieuwende visies en plannen op het terrein. Hiervoor zijn we op zoek naar multifunctionele teams die vanuit een onderzoekende ontwerphouding mee vorm kunnen geven aan de woon- en zorgconcepten voor de toekomst.

Schrijf dus in en ontwerp een van de vijf pilootprojecten!

www.pilootprojectenzorg.be

Realisatie Open Oproep 1306 © Tim Van de Velde