OAG2202 ontwikkelingsvisie gemeente- en Bpostsite in Oostkamp Vul het interesseformulier in voor 7 februari 2021, 11 uur

De gemeente Oostkamp zoekt een ontwerpteam om de ruimtelijke en financiële ontwikkelingspotenties van de site Gemeente/Bpost te onderzoeken. Deze denkoefening moet resulteren in een aantal richtlijnen en randvoorwaarden die bijdragen tot een ruimtelijk en architecturaal kwaliteitsvolle ontwikkeling van de site,  en die ook worden verwerkt in een bestek om de site te verkopen