Nieuwe publicatie: Bouwmeester gids ‘Samen wonen ontwerpen’ Schrijf nu in voor de presentatie en gespreksavond op 6 september in het Atelier Bouwmeester

Op 6 september 2023 verschijnt de nieuwe Bouwmeester gids Samen wonen ontwerpen. Het Team Vlaams Bouwmeester nodigt u graag uit voor de boekpresentatie in het Atelier Bouwmeester. Enkele eerste lezers gaan er met elkaar en de aanwezigen in gesprek over het boek en over de toekomst van het collectieve wonen. Met de bouwshift trekt de Vlaamse overheid resoluut de kaart van kernversterking en verdichting. Willen we een aantal maatschappelijke en ecologische uitdagingen het hoofd bieden, dan zullen we in de toekomst dichter bij elkaar moeten wonen, nabij voorzieningen en knooppunten van openbaar vervoer. Dat vergt een mentaliteitsverandering én een meer collectieve aanpak van het woonvraagstuk. Ontwerpers kunnen er mee voor zorgen dat deze kentering iets wordt om naar uit te kijken. Het collectieve wonen hoeft immers geen verlies aan woonkwaliteit te betekenen, maar biedt net kansen om nieuwe modellen te ontwikkelen en individuele verwachtingen te overtreffen. 

De voorbije jaren heeft het Team Vlaams Bouwmeester geregeld ontwerpprocessen begeleid waarin dit nieuwe wonen aan de orde is. Ze spelen zich af in zowel stedelijke als suburbane context, en op verschillende schaalniveaus: van de architectuur en inrichting van gebouwen over de (her)aanleg van woonwijken tot en met landschapsontwerp. Wonen doe je immers niet alleen in een huis of appartement, maar in een omgeving. In dit boek laten we u, van Oostende over Kontich-Kazerne tot Genk, van Verrebroek tot Heverlee – een selectie van negentien projecten ontdekken, in de overtuiging dat ze inspiratie zullen leveren voor de realisatie van een toekomstbestendig woonlandschap in Vlaanderen. Het boek omvat tevens een aantal essays waarin experten ingaan op specifieke aspecten van de problematiek.

Omdat wonen iedereen aangaat, laten we voor de boekpresentatie niet alleen enkele experten aan het woord om vanuit hun specifieke achtergrond te reflecteren over het boek: we nodigen ook graag alle belangstellenden uit het boek vooraf door te nemen om met de sprekers in debat te gaan.

Programma 6 september 2023

Verwelkoming

door Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs

Introductie tot het boek

door redacteur Pieter T’Jonck

Eerste lezers aan het woord

  • Peggy Totté, architect-stedenbouwkundige, artistiek directeur Architectuurwijzer
  • Isabelle Verhaert, Project Developer Re-Vive
  • Els Claessens, architect ectv

Debat met het publiek

Slotbeschouwing

door Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs

Drink

 

De toegang tot de boekpresentatie is gratis, maar inschrijven is verplicht.

De publicatie is vanaf nu al online te consulteren.

Indien u niet bij de boekpresentatie aanwezig kan zijn en toch een gedrukt exemplaar wenst, kan u het bestellen. De bestellingen zullen na de presentatie worden verwerkt.

Meer info en inschrijven

Datum woensdag 6 september 2023, 19u00
Locatie Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel
Inschrijven Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht. 

 

inschrijvingsformulier.

 

Download het boek

 

Bestel het boek

 

Herbekijk de boekpresentatie