Het huis van de psychiatrie: studiedag over de relatie tussen architectuur en geestelijke gezondheid

De relatie tussen architectuur en geestelijke gezondheidszorg gaat terug tot de ontwikkeling van de gestichten in de 19de eeuw. Deze instellingen legden met hun ruimtelijke structuur de basis van de psychiatrie. De recente aandacht voor een healing environment inspireerde de initiatiefnemers om te evalueren wat die relatie kan betekenen in de 21e eeuw. De studiedag richt zich evengoed tot
ontwerpers als hulpverleners.


De studiedag wordt georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), het Museum Dr. Guislain en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG).


Concept en samenstelling: Nikolaas Vande Keere en Regis
Verplaetse (UR architects). Met steun van de Vlaamse overheid
en de Vlaamse Bouwmeester.

Meer info:

www.vai.be
www.museumdrguislain.be
www.vvgg.be

Inschrijvingen t.e.m. 18/11.
info@museumdrguislain.be
Het aantal plaatsen is beperkt!

Programma – do. 25.11.2010 – 9u30 tot 17u


Welkomst namens de organisatoren Patrick Allegaert, artistiek leider Museum Dr. Guislain


Inleiding Katrien Vandermarliere, directeur VAi


Benaderingen tot de huisvestingsopgave
prof. dr. Bernard Sabbe, hoogleraar medische psychologie en psychiatrie UA — Anne Malliet, projectcoördinator Team Vlaams Bouwmeester — Luc Pelgrims, technisch directeur PZ Sint-Norbertus Duffel — UR architects, ontwerpend onderzoek 'De psychiatrische instelling ontmanteld'


Lunchpauze en rondleiding voor en achter de schermen van het Museum Dr. Guislain

Ontwerpbenaderingen van architecten
Hans Verstuyft Architecten (afdeling Psychiatrie Imelda Ziekenhuis
Bonheiden) — Archiplarchitecten (campus PC Dr. Guislain Gent) — Sergison Bates Architects (zorgwoningen Home Vijvens Huise-Zingem)

Publieksdiscussie met moderator Patrick Allegaert, artistiek leider Museum Dr. Guislain