Gezocht : Projectbegeleider Team Vlaams Bouwmeester Wij zoeken een nieuwe, straffe collega!

Stel je kandidaat ten laatste op 20 juni 2022

Als projectbegeleider bij het Team Vlaams Bouwmeester begeleid je publieke opdrachtgevers met projecten op het vlak van architectuur, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Je wijst hen op aandachtspunten wat betreft ruimtelijke en architecturale kwaliteit, waarbij de nadruk ligt op begeleiden, inspireren en ondersteunen van het bouwmeesterschap.

Je zal voor deze opdrachten kunnen rekenen op ondersteuning van de andere teamleden, en overlegt regelmatig met het team om standaarden te kunnen ontwikkelen en samen één visie te bekomen. Je bekijkt een project vanuit verschillende invalshoeken (ruimtelijk, budgettair, politiek, sociaal, …) en geeft op basis van jouw expertise adviezen.

Concreet zal je worden ingezet als projectbegeleider Open Oproep en OAG (oproep aan geïnteresseerden), voor het geven van adviezen op vraag van lokale besturen. Daarnaast is het ook mogelijk dat je andere trajecten begeleidt in het kader van de visievorming over bepaalde thema’s (zie de ambitienota Erik Wieërs).

Ben je een bruggenbouwer die graag met mensen uit verschillende sectoren overlegt? Dan is deze vacature zeker iets voor jou!