Dien uw project in voor de Pilootprojecten Terug in Omloop

Verontreinigde terreinen zijn doorgaans ‘blinde vlekken’ in en rond stedelijke gebieden. Nochtans bieden ze vaak opportuniteiten voor stedelijke en economische ontwikkeling. De Pilootprojecten Terug in Omloop willen de koppeling maken tussen stedelijke transformaties, economische transitie ‑ met klemtoon op activiteiten in de circulaire economie ‑ en geïntegreerde bodemsanering.

In een voorstudie werd de problematiek rond verontreinigde terreinen scherp gesteld en werden de doelstellingen voor de ontwikkeling van deze terreinen bepaald. In de volgende fase van de Pilootprojecten Terug in Omloop gaan we op zoek naar vijf enthousiaste opdrachtgevers die mee deze doelstellingen willen realiseren op het terrein. Deze opdrachtgevers stappen mee in een ambitieus traject waarin zij de komende drie jaar kunnen rekenen op deskundige begeleiding om de ambities op het terrein te concretiseren.

Bent u een eigenaar, een beheerder of een betrokkene van een vervuild terrein en bent u bereid om mee in dit ambitieuze traject te stappen? Stel u dan zeker kandidaat.

Meer informatie, zoals de resultaten van de voorstudie en het reglement van de Pilootprojecten Terug in Omloop, kan U vinden op www.teruginomloop.be of via mail naar cnewton@ovam.be

De call wordt afgesloten op 1 maart 2016.  

De Pilootprojecten Terug in Omloop zijn het resultaat van een samenwerking tussen Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de OVAM, de Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, het Vlaamse Stedenbeleid en het Agentschap Ondernemen. 

Reglement en kandidaatdossier kan u vinden op de 'Projectenpagina' van teruginomloop.be