De werking van het Team Vlaams Bouwmeester

Het Team Vlaams Bouwmeester is continu in evolutie, door zeer nauwgezet verder te bouwen op de fundamenten van vijftien jaar publieke praktijk. Het Team Vlaams Bouwmeester ondersteunt en daagt publieke en semipublieke opdrachtgevers uit om te durven excelleren, over beleidsgrenzen heen. 

Die constructieve ondersteuning gebeurt onder de vorm van verschillende formats:

  • Door het aanbieden van een kader bij ontwerperskeuze (Open Oproep, Strategisch Advies)
  • Door het focussen op thematische en urgente uitdagingen (Pilootprojecten) 
  • Door het formuleren en uitwerken van nieuwe, nog ongestelde maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken aan de hand van ontwerpend onderzoek (Labo Ruimte)
  • Door jonge ontwerpers een eerste voeling te geven met het publiek opdrachtgeverschap (Meesterproef)
  • Door het honoreren van publieke bouwheren voor het afgelegde traject (Prijs Wivina Demeester)
  • Door het bijstaan van publieke bouwheren bij de aanstelling van een kunstenaar (Kunst in opdracht)
  • Door het evalueren van nieuwe vormen van (publiek-privaat) opdrachtgeverschap en het formuleren van kwaliteitsgaranties (PPP)
  • Door het stimuleren van maatschappelijk relevante ideeën en inspiraties tot mogelijke beleidsintenties (BWMSTR Label)
  • Door het sturen van maatschappelijk belangrijke projecten en processen en het leveren van (ongevraagd) advies (Strategisch Advies)
  • Door het nastreven van een maximale openheid en zichtbaarheid via de werking van het Atelier Bouwmeester en een nieuwe website met een digitaal archief