Bouwmeester Label 021 ‘Construct’ zoekt robuuste constructies BULK architecten is op zoek naar robuuste en flexibel aanpasbare gebouwen

Ken jij inspirerende voorbeelden van robuuste, open gebouwen in België en omstreken? Met het Bouwmeester Label 021 doet BULK architecten onderzoek naar deze gebouwen, vanuit de overtuiging dat zij door hun aanpasbaarheid en flexibiliteit een belangrijke rol kunnen spelen in de 21ste-eeuwse leefomgeving. Ze zijn op zoek naar best cases voor een publicatie en tentoonstelling in deSingel in het najaar van 2021.  

Robuuste, open gebouwen

BULK architecten analyseert inspirerende best cases in België en omstreken. Hun onderzoek spitst zich toe op de kwaliteiten van de dragers van het gebouw, zoals structuur en constructie, stedenbouwkundige figuur, vormtype, bouwmethodiek, details en (soms) de gevels. Wat kunnen we leren van deze gebouwen voor de ontwerp- en bouwpraktijk van vandaag?

Ze zoeken gebouwen die zich doorheen de tijd hebben bewezen als open constructie , zoals pakhuizen, fabrieken, kantoren etc. Het mag monumenten betreffen, maar dat hoeft zeker niet - bruikbaarheid gaat voor erfgoedwaarde. Het betreft wél gebouwen met een zekere schaal en overmaat in ruimte, belastingen, flexibiliteit en gebruik.

Zend projecten in en help hun onderzoek vooruit!

Weet je van of heb je gewerkt aan een goed voorbeeld van een robuust, open gebouw dat interessant is om te analyseren? En kun je hier documentatie over delen?

Neem dan contact op met projectleider Jasper Ponjee via construct@bulkarchitecten.be of vul het webformulier in vóór 1 december 2020.

Uit de inzendingen selecteren ze een uiteenlopende reeks gebouwen om te analyseren en op te nemen in de publicatie en tentoonstelling in deSingel.

CONSTRUCT is een onderzoek van BULK architecten in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester, het Vlaams Architectuurinstituut, AG Vespa en IRS Studiebureau.