bekendmaking 5 Pilootprojecten Zorg

Op donderdag 7 maart maakten Jo Vandeurzen en Peter Swinnen de 5 pilootprojecten bekend in het Atelier Bouwmeester.

De 5 geselecteerde projecten zijn:
Sint-Truiden  - Sint-Trudo : Concipiëren van een zorgstad en het oprichten van een woonzorgcentrum met een meerwaarde voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
Dilbeek – CV Peka : Een woonzorgsite voor meerdere generaties met een ruimtelijke en functionele opwaardering voor de kern van Groot-Bijgaarden.
Kortrijk – VZW De Korenbloem : Een totaalzorgproject met specifieke voor jongdementie en de verbouwing van een beschermde woning tot doorloophuis.

Geel – VZW Astor : Een nieuwe typologie voor kleinschalige woonzorg voor ouderen die tevens bruikbaar is voor ouderen met een psychische of somatische beperking. 
Wuustwezel – VZW Coda : Een masterplan zorg en een vertaling naar nieuwe infrastructuur voor het verstrekken van palliatieve zorg.

Deze 5 pilootprojecten zullen het komende jaar verder uitgewerkt worden door een team van deskundigen en ontwerpteams voor ontwerpend onderzoek.