Pilootprojecten Collectief Wonen in A+

Tegen 2030 moeten 330.000 bijkomende gezinnen gehuisvest worden in Vlaanderen. De Pilootprojecten Collectief Wonen onderzoeken hoe we deze opgave binnen de beperkt beschikbare ruimte kunnen realiseren, door het ontwerpen van collectievere woonvormen die betaalbaar en aantrekkelijk zijn en die de verdere versnippering van het woonareaal tegengaan. De tweede fase van die Pilootprojecten is afgerond: vijf ontwerpen staan in de startblokken om gerealiseerd te worden.