foto Kristien Daem foto Kristien Daem

Projectomschrijving

In onze samenleving zijn beelden, door toedoen van opeenvolgende technische ontwikkelingen, steeds meer tot consumptie- en wegwerpartikelen herleid. Vooral door de uitvinding van de fotografie, de fotokopie, de computer en digitale procédés komen de integriteit en authenticiteit van beelden meer dan ooit onder druk te staan. Het oeuvre van Willem Oorebeek kan worden gelezen als een onderzoek naar hoe beelden zich onder die omstandigheden gedragen: hun kwetsbaarheid, hun overlevingskracht. Voor het Ellipsgebouw maakte hij een cyclus van negen wandtapijten. De keuze voor dit medium in een gebouw van de Vlaamse overheid is niet toevallig: onze streken waren eeuwenlang beroemd omwille van de productie van kostbare gobelins, die traditioneel werden ingezet om de politieke en economische kracht van gezagsdragers te onderstrepen. Oorebeek bracht de reeks wandtapijten niet samen in één representatieve ruimte, maar trok er een ‘spoor’ mee door diverse vergaderzalen op het gelijkvloers en het souterrain. Als bron voor de tapijten gebruikte de kunstenaar overwegend gevonden beelden van diverse oorsprong: kalenderbladen, een pagina uit een boek, tijdschriftcovers...

Willem Oorebeek
Geheugenspoor

Projectnummer

Kunst in Opdracht06

Status

Gerealiseerd in 2010

Locatie

Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Ellipsgebouw, Albert II laan 35, Brussel

Opdrachtgever

VO, BZ, Agentschap voor facilitair Management, Afdeling Gebouwen

Bouwproject

inrichtingswerken Ellipsgebouw

Toepassing decreet

Niet onderworpen aan het decreet