Sofie Van der Linden - Bouwtoren

Uitgenodigd door Bouwmeester Erik Wieërs om een bijdrage te leveren aan de publicatie van zijn ambitienota 2020-2025, realiseerde Sofie Van der Linden (Turnhout, 1986) één enkele potloodtekening op groot formaat, Bouwtoren. In ragfijne lijnen schetste ze uit de vrije hand de contouren van een smalle toren. Het beeld herinnert aan de bouwsels die kinderen optrekken met eenvoudige stapelblokken. Het is een gelaagde constructie, net zoals Erik Wieërs’ tekst. De toren ‘tart de zwaartekracht zonder te kantelen’, aldus de kunstenares. Donkere vlakjes suggereren openingen en verbindingen, en verder is er vooral veel onbepaalde ruimte voor nieuwe plannen en projecten. Het puntdak zorgt voor huiselijkheid. De figuur kan ook worden gelezen als een metafoor voor ‘torenhoge ambities’, zoals Gudrun De Geyter in een gesprek met de nieuwe Bouwmeester suggereerde.

De originele tekening, ongeveer even hoog als de kunstenares zelf, is de komende jaren te zien in het Atelier Bouwmeester. In de publicatie, vormgegeven door Inge Ketelers, verschijnt het werk onder de vorm van twaalf fragmenten, die tussen de tekst zijn geweven. De fragmenten hebben een hoge graad van abstractie. Als een parallel ‘geschrift’ vergezellen ze de lezer zonder hem of haar af te leiden van de tekst. Enkel het schematische torenskelet aan de binnenzijde van de achterflap nodigt uit om de fragmenten mentaal tot één geheel te stapelen.

Het werk van Sofie Van der Linden getuigt van een fascinatie voor architectuur en de stedelijke ruimte. Ze verkent die niet zoals een cartograaf dat doet, maar vanuit haar directe, persoonlijke beleving van plekken en de wijze waarop ze die in haar herinnering reconstrueert. Tekenen is daarbij haar geliefkoosde medium. Haar werk was onder meer te zien in cultuurhuis de Warande in Turnhout, waar ze als artist in residence tijdens en na de verbouwingswerken veel tijd doorbracht in de zalen, lokalen, gangen en kelders om er te tekenen. Het resulteerde in de solotentoonstelling ‘La salle des Pas Perdus’ (2019), een alternatieve lezing van het Warande-gebouw.

 

Sofie Van der Linden, Bouwtoren, 2021, potlood op papier, 55 cm x 180 cm

Erik Wieërs, Kansen scheppen voor ontmoeting, Brussel, 2021. Met tekeningen van Sofie Van der Linden, in een vormgeving van Inge Ketelers.

Sofie van der Linden, Bouwtoren

Sofie van der Linden, Bouwtoren