Aankondiging oproep PP Studenten Maken Stad

Als grootste en meest diverse stad van het land kent Brussel, met zo’n 90.000 studenten en vijftig instellingen voor hoger onderwijs, ook de grootste studenten- populatie. Dat de stad niet altijd vanzelfsprekend als de grootste studentenstad wordt herkend, heeft te maken met een aantal specifieke omstandigheden: om di- verse redenen komen Brusselse studenten zich niet automatisch ook in de stad vestigen, en kent Brussel naast de campussen geen uitgesproken studentenbuur- ten. De uitdagingen voor de toekomst zijn er niet minder om: er is momenteel een geschatte nood aan 9.000 extra studentenkamers in Brussel, en tegen 2020 zullen er nog eens 10.000 extra studenten bij komen. Het voorzien in ‘kwaliteitsvolle en toereikende voorzieningen’ in de studentenhuisvesting, met aandacht voor stu- dentenhuisvesting gecombineerd met andere woonvormen en andere stedelijke functies, met aandacht voor de problematiek van het beheer, en de realisatie van Pilootprojecten met dit oogmerk, is dan ook als concrete doelstelling opgenomen in de Beleidsnota Brussel 2014-2019 van Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz.