#2 Debatavond 'Herverkavelen' Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom'

Het Team Vlaams Bouwmeester organiseert in het kader van de IABR_2018+2020 The Missing Link en You Are Here een reeks publieksavonden rond de ontwikkeling van een nieuw woonlandschap. Op 1 oktober presenteren Dirk Somers (Bovenbouw Architectuur) en Gwenny Moris (Orientes) een reconversiestrategie voor een goed gelegen verkaveling aan de rand van de stad. Aansluitend gaat Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) in gesprek met Michiel Dehaene (LABO S), Oswald Devisch (UHasselt) en Linda Boudry (Kenniscentrum Vlaamse Steden).

De Vlaamse verkavelingsijver heeft hoge maatschappelijke kosten met zich meegebracht. Het verspreide wonen verslindt ruimte, vreet energie en is een van de belangrijkste oorzaken van onze mobiliteitsproblemen. Toch zijn er heel wat verkavelingswijken die wél goed gelegen en goed ontsloten zijn, vaak aan de rand of in de 20ste-eeuwse gordel rond de stad. We kunnen deze wijken, waar vandaag louter gewoond wordt, omvormen tot volwaardige en goed functionerende stadsdelen waar de nodige voorzieningen aanwezig zijn.

In opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester werkten Bovenbouw Architectuur, vastgoedadviseurs Orientes en LABO S (UGent) een eerste reconversiestrategie uit voor een goed gelegen verkaveling, aan de rand van de stad. Als testgebied werd gekozen voor Wondelgem, een wijk op fietsafstand ten noordwesten van het centrum van Gent.

Energievretende verkavelingen vol babyboombungalows bezetten het Wondelgemse landschap. Dit verstedelijkte landschap is verzadigd, want alles is verkaveld, maar de dichtheid is met tien woningen per hectare laag vanwege de grote hoeveelheid niet kwalitateitsvolle restruimte. Dirk Somers (Bovenbouw Architectuur) en Gwenny Moris (Orientes) presenteren hun ontwerpend onderzoek, dat aan de hand van een systematiek van afstandsregels en compacte collectieve woonvormen illustreert hoe de densiteit van het gebied kan worden vermenigvuldigd. Een fiscale structuur zorgt voor een evenwicht tussen verdichting en omgevingskwaliteit.

Aansluitend op de presentatie gaat Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) in debat met Michiel Dehaene (LABO S), Oswald Devisch (UHasselt) en Linda Boudry (Kenniscentrum Vlaamse Steden). De transformatie van verkavelingswijken is een terugkerende opgave waar bijna alle steden en dorpen in Vlaanderen voor staan. Wondelgem kan als ‘type’ model staan voor andere woonomgevingen en voorwerp zijn van een test- en leerproces. Op basis van een aantal concrete cases zouden in samenspraak met lokale besturen pilootprojecten herverkavelen opgestart kunnen worden.

De resultaten van het ontwerpend onderzoek over ontsnippering, verdichting en kernversterking in Vlaamse steden en dorpen door Bovenbouw – Labo S – Kris Delanghe (strategische herontwikkeling van stedelijke verkavelingen) zijn die avond te bezichtigen in de tentoonstelling ‘You Are Here’.

Op 8 oktober 2018 verschijnt in het tijdschrift Ruimte #39 het artikel 'De stadsrand herverkavelen' van Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester). Dit artikel sluit aan op op het onderwerp van deze publieksavond

Download het artikel

 

Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom', #2 Debatavond 'Herverkavelen'

Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom', #2 Debatavond 'Herverkavelen'

Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom', #2 Debatavond 'Herverkavelen'

Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom', #2 Debatavond 'Herverkavelen'

Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom', #2 Debatavond 'Herverkavelen'

Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom', #2 Debatavond 'Herverkavelen'