Productieve landschappen zijn open ruimtes - groot of klein, stedelijk of landelijk - die zo beheerd worden dat ze ecologisch en economisch productief worden en maatschappelijke meerwaarde opleveren. André Viljoen (2005, aangepast)

Maatschappelijke meerwaarde van productieve open ruimte

Open ruimte, groot of klein, is als leverancier van voedsel, energie, ontspanningsruimte en meer een cruciaal ingrediënt van een kwalitatieve samenleving. De Vlaamse open ruimte staat de komende jaren echter voor heel wat uitdagingen. Landbouw is een van de belangrijke spelers in de open ruimte en dus een cruciale partner in het aangaan van die uitdagingen. Het traject Pilootprojecten Productief Landschap zet in op ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve wisselwerking met het landschap en de samenleving.