Werkveld 4 : Water en landbouw

De meeste klimaatscenario’s voorspellen dat we door extremere weersomstandigheden extremere periodes van overstroming en droogte zullen kennen. Dit toekomstbeeld dwingt ons om op een andere manier om te gaan met onze waterconsumptie en het beheer van het rivier-, regen- en grondwater. De open ruimte zal bij die andere aanpak een belangrijke rol spelen. Welke rol kan landbouw opnemen in deze waterproblematiek, zowel voor de eigen als voor andere activiteiten en gebieden?

Werkveld 4 : Water en landbouw

Meer info water en landbouw

Bekijk hoofdstuk water en landbouw

PPPL Werkveld 4 water