Werkvelden

In de aanloop naar deze oproep voerden ontwerpbureaus Architecture Workroom Brussels & MAAT-ontwerpers in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers een verkennend onderzoek naar mogelijke werkvelden voor deze pilootprojecten productief landschap. Dit wervende onderzoek vormt een bron van inspiratie voor de oproep voor vijf pilootprojecten, maar is geen dwingend kader. De oproep staat open voor een breed pallet aan projecten dat zich onder de noemer van het productieve landschap weet te scharen en dat een kwalitatieve en innovatieve ruimtelijke ontwikkeling binnen de open ruimtesectoren voor ogen heeft.