PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

©GDI Vlaanderen

©GDI Vlaanderen

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant

Hoeve De Waterkant is een traditioneel familiebedrijf in een karakteristieke vierkanthoeve in Herk-de-Stad. De familie Mees heeft de hoeve aan waterloop de Herk al zeven generaties in bezit en gebruikt vandaag ongeveer 85 hectare landbouwgrond voor het fokken van vleesvee en zoogkoeien van het Belgisch wit-blauw ras. Ongeveer 40 ha grond wordt gebruikt om veevoer te telen. Maar ongeveer 34 hectare grond ligt in het overstroombare deel van de vallei: de vernatting van de gronden en veelvuldige overstromingen van de bedrijfspercelen hebben een grote impact op de bedrijfsinkomsten. In tien jaar tijd is de veestapel bijna gehalveerd, omdat de omgeving en de omstandigheden die teelt bemoeilijken. Vandaag telt de hoeve ongeveer 160 dieren.

Verschillende ingrepen liggen aan de basis van de waterproble-men: de werking van het wachtbekken Schulensmeer, de Herk die werd verhoogd om Diest te beschermen, maar soms overstroomt, het overstort de Vroente, de slechte afwatering van de Houwers-beek, de ondiepe grachten en waarschijnlijk ook het kwelwater vanuit de hogergelegen gronden. Een deel van de percelen ligt in het buitenbekken van het wachtbekken Schulensmeer, uit-gebouwd in de jaren 1980. Bij hoge waterstand maar ook op andere momenten worden de landbouwpercelen van de hoeve onder water gezet. De natuurlijke ligging en de nauwe afloop houden het water dan langere tijd op de landbouwgrond. Maar als het grasland langer dan drie dagen onder water staat, wordt het onbruikbaar voor begrazing. De financiële impact voor het bedrijf is dan aanzienlijk. Door regelmatig water op te vangen op haar percelen levert hoeve De Waterkant een maatschappelijke dienst. Ze krijgt daar geen formele compensatie voor, maar de waterschade brengt wel de leefbaarheid van het bedrijf in het gedrang en zorgt voor bedrijfsonzekerheid.

Door regelmatig water op te vangen op haar percelen levert Hoeve De Waterkant een maatschappelijke dienst. Ze krijgt daar geen formele compensatie voor, maar de waterschade brengt wel de leefbaarheid van het bedrijf in het gedrang.

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant Veekwekerij Hoeve De Waterkant

Studieopdracht voor de opmaak van een innovatief masterplan-reconversieplan met bijhorende financieel-juridische haalbaarheid en roadmap voor Hoeve De Waterkant. 

rapport

Cover rapport PPPL Waterkant

LIGGING

Vroentestraat, Herk-de-Stad

initiatiefnemer

Familie Mees

Projectregie

Kirsten Bomans (Antea Group)

Ontwerpteams

LINT & Ziegler-Branderhorst

contactpersoon

Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL

VERGOEDING

€30.250 inclusief BTW 
Een eventuele vervolgopdracht is afhankelijk van een goed verloop van de opdracht, het benodigde budget (te bepalen binnen voorliggende opdracht), en de overeenkomsten met de initiatiefnemer en zijn eventuele partners.

PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking