Werkveld 1 : Herbestemming

Op de open ruimte liggen vele claims. Voormalige landbouwdomeinen worden ingepalmd door niet agrarische economische functies of omgevormd tot woonlandschap. Tegelijkertijd staat een deel van het landbouwpatrimonium leeg: stallen zijn verouderd, hoeves onbruikbaar. Hoe kan dit landbouwpatrimonium worden ingezet om op een zinvolle manier een antwoord te bieden op de voortdurende vraag naar ruimte in het landschap? En hoe kan de productieve landbouwgrond daarbij maximaal gevrijwaard worden?

Werkveld 1 : Herbestemming

Meer info herbestemming

Bekijk hoofdstuk reconversie

Molens Rotselaar