Werkveld 5 : Landbouwparken

De oprukkende verstedelijking wordt vaak als een bedreiging voor de landbouw gezien. Toch hoeft de nabijheid van de stad geen belemmering te zijn voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw. Door gebiedsgericht in te zetten op samenwerking tussen landbouwers en tussen vormen van landbouw kunnen ook kleine percelen worden benut, kunnen landbouwers worden verenigd, en worden consument en producent dichter bij elkaar gebracht. Eerder dan te focussen op de scheiding tussen stad en platteland, moeten we het productielandschap als geheel vormgeven om zo de verschillende programma’s elkaar te laten versterken. Kan landbouw functioneren als een stedelijk programma? Hoe kunnen we een stedelijk landbouwlandschap vormgeven? Wat zijn in Vlaanderen de mogelijkheden voor agroparken?

Werkveld 5 : Landbouwparken

Meer info landbouwparken

Bekijk hoofstuk landbouwparken

PPPL Werkveld 5 landbouwpark