PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

©GDI Vlaanderen

©GDI Vlaanderen

PPPL3 - Maasmechelen - Stadslandbouw

Grensgemeente Maasmechelen staat bekend om de groene landschappen van het Maasland en Nationaal Park Hoge Kempen. Landbouw is er niet meer de grootste ruimtegebruiker, maar is ook niet helemaal afwezig. Zo zit een bestaand veebedrijf pal in het centrum van de gemeente. Een nieuwe plek aan de rand is wenselijk. Een deel van het bedrijf gebruikt al gronden in een zoekgebied voor woonuitbreiding. De gemeente zag daarin kansen om zowel het landbouwbedrijf beter te huisvesten als het gebied tegelijk te herbestemmen als duurzaam landbouwgebied met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Zo ontstond ‘Stadslandbouw Maasmechelen’ als een pilootproject over de veranderende positie van de landbouw in het ruimtelijk domein.

Het zoogkoeienbedrijf zou kunnen verhuizen naar een zone aan de rand van de gemeente, waar de betrokken familie woont. De verhuis kan een sterke economische drijfveer worden voor de ontwikkeling van het gebied en is een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk programma. Meteen kan hier ook landbouwgrond worden gecompenseerd die elders in de gemeente verloren gaat. Een gemeentelijk RUP garandeert de uitvoering van het project.

Het plangebied ligt ingesloten tussen de bebouwingsrand van Maasmechelen en de geluidswal langs de kanaalweg. Er zijn geen goed ontsloten wegen en het gebied heeft historische, ecologische en waterbergende waarden. Van de ongeveer 23 hectare is zowat 14 hectare onbebouwd. De veeteler heeft er al ongeveer 11 hectare landbouwgrond in gebruik.

Het masterplan tekent een visie uit waarbij het gebied wordt omgevormd tot een stedelijk ‘landbouwpark’. Daarin staat de band tussen voedsel, landschap en natuur centraal.

PPPL3 - Maasmechelen - Stadslandbouw Gemeentebestuur Maasmechelen

Studieopdracht voor het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een innovatief masterplan voor de omvorming van het woonuitbreidingsgebied aan de Trappenstraat/Heirstraat te Maasmechelen tot multifunctionele land(schaps)bouw.

rapport

Cover rapport PPPL Stadslandbouw

LIGGING

binnengebied tussen Trappenstraat/Heirstraat/ Neerveldstraat-Dijkstraat

ontwerpteam

Circular Landscapes, Import-Export Architecture, SBB en Univer-siteit Wageningen (WUR)

initiatiefnemer

Gemeentebestuur Maasmechelen

Projectregie

Atelier Romain

Contactpersonen

Johan Van den berg, stedenbouwkundig ambtenaar

Elke Vanempten, projectcoördinator

VERGOEDING

€30.250 inclusief BTW 

Een eventuele vervolgopdracht (agrarische architectuur) is afhankelijk van een goed verloop van de opdracht, het benodigde budget (te bepalen binnen voorliggende opdracht), en de overeenkomsten met de initiatiefnemer en zijn partners.

PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking