Manifest Pilootprojecten Productief Landschap

Open ruimte is cruciaal voor de toekomst van een verstedelijkt Vlaanderen. Die open ruimte openhouden en zorgvuldig blijven beheren is noodzakelijk, maar niet evident. Bijna de helft van Vlaanderen wordt gebruikt voor landbouw-doeleinden. Landbouwers zijn dus belangrijke partners bij het behoud en het beheer van de open ruimte. Die vaststelling leidde tot de vraag: hoe kunnen we de open ruimte versterken via duurzame landbouw? Het werd een sleutelopgave binnen het programma Pilootprojecten Productief Landschap (PPPL).