Projecten

Deze vijf grensverleggende projecten werden geselecteerd om buiten de bestaande kaders en concepten te durven en kunnen denken. Deze pilootprojecten willen sector-overschrijdende samenwerkingen tussen landbouwer, beleid en maatschappij tot stand brengen om ruimtelijke, fysische en bedrijfseconomische processen terug op elkaar af te stemmen. Ze willen model staan voor gewenste toekomstige ontwikkelingen. Deze projecten wordt een professioneel kader geboden op vlak van procesbegeleiding en architectenkeuze.