Werkveld 3 : Kringlopen

Grondstoffen blijven echter schaars, en het landbouw– en voedingssysteem is nu al sterk afhankelijk van hoge energiekosten. Bovendien lijkt een goede afstemming tussen landbouw en milieu steeds verder weg. Toch is het voor een landbouwbedrijf zowel ecologisch als economisch interessant om bewuster om te gaan met de energie-, afval- en materiaalkringlopen. Op welke manier kunnen landbouw, verstedelijking en industrie deel uitmaken van een integrale aanpak, waarbij de samenwerking van verschillende energiegebruikers centraal staat, bijvoorbeeld om de afvalstromen van de ene intelligent te hergebruiken als grondstof voor de andere?

Werkveld 3 : Kringlopen

Meer info kringlopen

Bekijk hoofdstuk kringlopen

PPPL Werkveld 3 Kringlopen